Privacyverklaring

 

Privacy verklaring Koninklijke Paardekooper Group

Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Koninklijke Paardekooper Group* (“Paardekooper”) de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij Paardekooper.

Koninklijke Paardekooper Group volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacy verklaring zal worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

De doeleinden van het verzamelen en verwerken

De gegevens en documenten die door de sollicitant worden verstrekt, bijvoorbeeld op het (digitale)sollicitatieformulier of via de website, worden door Paardekooper onder meer verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Paardekooper. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, kan het werving- en selectieproces bestaan uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking, voor zover van toepassing, en het contact opnemen met opgegeven referenten.

Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen de gegevens van de sollicitant binnen Paardekooper worden doorgegeven om te bezien of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor gesolliciteerd is.

Als een sollicitant wordt aangenomen, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en introductie van sollicitant binnen de Paardekooper -organisatie. In dat kader krijgt de sollicitant via zijn/haar e-mailadres toegang tot een online omgeving om alvast kennis te maken met de organisatie.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant en/of referenten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing. Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Bij interne sollicitaties kan tevens gebruik worden gemaakt van reeds binnen Paardekooper beschikbare persoonsgegevens.


Welke gegevens worden verwerkt?

Paardekooper verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum van de sollicitant en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.
Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een assessment. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op het assessment.

Als we je uiteindelijk een aanbieding gaan doen om in dienst te treden, zullen we ook andere informatie opvragen, zodat we dat kunnen verwerken in het voorstel en uiteindelijk in de arbeidsovereenkomst en onze systemen. Het gaat dan onder meer om je BSN, IBAN, kopie ID-bewijs en burgerlijke staat.

Het bewaren van gegevens

Paardekooper bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk vier weken na het afronden van de werving- en selectieprocedure, tenzij de sollicitant heeft aangegeven dat de gegevens 1 jaar bewaart mogen worden. Als je in dienst treedt, zullen we veel gegevens overnemen in onze systemen en worden de gegevens natuurlijk langer bewaard.

Cookies

Paardekooper en derden gebruiken cookies (en andere technieken) om de website te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de website relevante vacatures te tonen. Door gebruik te maken van de site, stemt u hiermee in. We gebruiken Google Analytics om het verkeer te meten op onze website. Dit geeft ons inzicht hoe bezoekers onze website gebruiken en geeft ons de mogelijkheden om de website te verbeteren. We maken gebruik van Facebook, LinkedIn en Google Plus zodat u informatie kunt delen met uw vrienden via sociale media. Ook Video (Youtube.com) maakt gebruik van dit soort cookies.

De rechten van de sollicitant

Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Contact en vragen

Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Paardekooper omgaat met persoonsgegevens van sollicitanten dienen te worden gericht aan: HR@paardekooper.com
Vragen over het werving- en selectieproces nemen wij enkel in behandeling via de website van https://werkenbijpaardekooper.com en de daarop aangegeven contactgegevens.

*Onder Paardekooper wordt begrepen; Koninklijke Paardekooper Group B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen.